Home Půjčovna Provozní řád půjčovny paddleboardů

Půjčovna paddlebopardů Praha Podolí

Provozní řád půjčovny paddleboardů

Název půjčovny: Paddleboard centrum Podolí

Provozovatel: Water solution s.r.o., Dubrovnická 1/1059, 150 00 Praha 5, IČ: 01981714, DIČ: CZ01981714

Areál Yacht Clubu Cere, Podolské nábřeží – přístav 1

1.      Vymezený úsek vodní cesty

Barrandovský most – Železniční most. Jízda je povolena v pravé polovině vodního toku.

 1. 2.      Půjčovní podmínky

-        Půjčení paddleboardu a pádla (dále jen vybavení) je vždy na dohodnutou dobu. Počíná převzetím vybavení a končí vrácením. Při překroční dohodnuté doby bude účtována adekvátní část půjčovného za každých započatých 30 minut.

-        Cena půjčovného se platí při převzetí vybavení. Cena je účtována podle ceníku.

-        Při převzetí vybavení nájemce zaplatí vratnou kauci ve výši 3.000 Kč.

-        Půjčovné se nevrací při nevyčerpání sjednané doby půjčení.

-        Podpisem smlouvy nájemce přebírá odpovědnost za převzaté vybavení

-        Nájemce při převzetí podepíše protokol, který popíše stav vybavení, případné popíše poškození při převzetí.

-        Nájemce je povinnen používat vybavení pouze k účelům, ke kterých bylo vybavení vyrobeno.

-        Nájemce musí vybavení chránit předpoškozením, zničním nebo ztrátou nebo nepřiměřenému opotřebení.

-        Dojde-li k poškození nebo ztrátě, je nájemce povinnen neprodleně oznámit tuto skutečnost provozovateli. Škody budou hrazeny z kauce, stejně jako případné překročení půjčovní doby. Povinnost nájemce uhradit škodu se řídí ustanoveními občasnkého zákoníku o odpovědnosti za škodu.

-        Pokud škoda převýší výši kauce, je nájemce povinnen doplatit celou cenu vybavení.

-        Běžné opotřebení způsobené řádným užívání není předmětem odečítání z kauce.

-        Nájemce užívá vybavení na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou nájemce způsobí.

-        Provozovatel může odmítnout pronájem vybavení bez udání důvodu.

-        Povinností každého nájemce je seznámit se a dodržovat řád plavební bezpečnosti, vyhýbat se ostatním lodím, obzvláště velkým motorovým.

 

 1. 3.      Provozní doba

-        Duben až září (pondělí – pátek) 11:00 – 19:00

 

 1. 4.      Výbava plavidla

-        Paddleboard a pádlo. Děto a junioři do 18 musí mít oblečenou záchrannou vestu

 

 1. 5.      Telefonní kontakty

-        Půjčovna tel. 608 949 988

-        Policie ČR: tel. 158

-        Záchranná služba: 150

-        Hasičský záchranný sbor: 155

-        Plavební úřad:  840 111 254, 606 690 012

 

 1. 6.      Postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby

Provozovatel je povinnen sledovat vodní stavy. Před dosažením limitních stavů pro zastavení vodní plavby nebude půjčovna v provozu a bude vyklizena na bezpečné místo, aby nemohlo dojít k odnesení vybavy.

 

Kontakt na provozovatele: www.starboard.cz,  telefon: 608 94 99 88, odpovědná osoba: Ing. Patrik Hrdina

Paddleboard centrum Praha - Podolí (Starboard SUP a windsurf centrum)

Název půjčovny: Paddleboard centrum Praha - Podolí

Provozovatel: Water solution s.r.o., Dubrovnická 1/1059, 150 00 Praha 5, IČ: 01981714, DIČ: CZ01981714

Areál Yacht Clubu Cere, Podolské nábřeží – přístav 1

Kontakt: www.starboard.cz,  telefon: 608 94 99 88, odpovědná osoba: Ing, Patrik Hrdina

 1. 1.      Vymezený úsek vodní cesty

Barrandovský most – Železniční most. Jízda je povolena v pravé polovině vodního toku.

 1. 2.      Půjčovní podmínky

-        Půjčení paddleboardu a pádla (dále jen vybavení) je vždy na dohodnutou dobu. Počíná převzetím vybavení a končí vrácením. Při překroční dohodnuté doby bude účtována adekvátní část půjčovného za každých započatých 30 minut.

-        Cena půjčovného se platí při převzetí vybavení. Cena je účtována podle ceníku.

-        Při převzetí vybavení nájemce zaplatí vratnou kauci ve výši 4.000 Kč.

-        Půjčovné se nevrací při nevyčerpání sjednané doby půjčení.

-        Podpisem smlouvy nájemce přebírá odpovědnost za převzatý SUP

-        Nájemce při převzetí podepíše protokol, který popíše případné poškození při převzetí.

-        Nájemce je povinnen používat vybavení pouze k účelům, ke kterých bylo vybavení vyrobeno.

-        Nájemce musí vybavení chránit předpoškozením, zničním nebo ztrátou.

-        Dojde-li k poškození nebo ztrátě, je nájemce povinnen neprodleně oznámit tuto skutečnost provozovateli. Škody budou hrazeny z kauce, stejně jako případné překročení půjčovní doby. Povinnost nájemce uhradit škodu se řídí ustanoveními občasnkého zákoníku o odpovědnosti za škodu.

-        Pokud škoda převýší výši kauce, je nájemce povinnen doplatit celou cenu vybavení.

-        Běžné opotřebení způsobené řádným užívání není předmětem odečítání z kauce.

-        Nájemce užívá vybavení na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou nájemce způsobí.

-        Provozovatel může odmítnout pronájem vybavení bez udání důvodu.

-        Povinností každého nájemce je seznámit se a dodržovat řád plavební bezpečnosti, vyhýbat se ostatním lodím, obzvláště velkým motorovým.

 

 1. 3.      Provozní doba

-        Duben až září (pondělí – pátek) 11:00 – 19:00

 

 1. 4.      Výbava plavidla

-        Paddleboard a pádlo. Děto a junioři do 18 musí mít oblečenou záchrannou vestu

 

 1. 5.      Telefonní kontakty

-        Půjčovna tel. 608 949 988

-        Policie ČR: tel. 158

-        Záchranná služba: 150

-        Hasičský záchranný sbor: 155

-        Plavební úřad:  840 111 254, 606 690 012

 

 1. 6.      Postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby

-        Provozovatel je povinnen sledovat vodní stavy. Před dosažením limitních stavů pro zastavení vodní plavby nebude půjčovna v provozu a bude vyklizena na bezpečné místo, aby nemohlo dojít k odnesení vybavení vodním tokem

přečíst